Eerst financiële dekking, dan een wijs besluit over theater.

97b2d4d6-385e-11ea-9952-02c309bc01c1.jpgdinsdag 21 januari 2020 15:41

Wel of geen nieuw cultuurhuis op de Brink? Het is een lastige vraag en een taai financieel dilemma. Baarn is verdeeld: voor- en tegenstanders roeren zich en de toon van het debat wordt langzaam feller en persoonlijker. Onze fractie spreekt open met voor- en tegenstanders en worstelt met het dilemma van een prachtige ambitie met een hoog prijskaartje. Dus voor we een standpunt innemen eerst de achtergronden en de voors en tegens:

Kosten
De bouw van een nieuw cultuurhuis op de Brink kost ongeveer 20 miljoen euro. Dat geld leent de gemeente voor een relatief gunstige rente. Maar: geld lenen kost geld. En dus is de gemeente 40 jaar lang elk jaar ca. 550.000 euro kwijt aan rente en aflossing. Met deze lening verdubbelt de gemeente haar huidige schuld. Dat klinkt zwaar, maar hoeft niet erg te zijn. Gemeenten krijgen het advies niet meer te lenen dan de totale eigen begroting (100%, in jargon). Op dit moment leent de gemeente voor ca. 40% van de totale eigen begroting. Met de lening voor het cultuurhuis (en o.a. nieuwe investeringen in het Baarnse riool en in Baarnse schoolgebouwen) komt de schuld ongeveer uit op 85%. Er is daarmee dus niet veel speelruimte meer voor grote investeringen. Maar niet voor alle investeringen hoeft de gemeente te lenen: veel kosten worden al in de begroting meegenomen door jarenlang vooruit te plannen. Maar om een lening terug te betalen, heeft de gemeente meer inkomsten nodig. Dan denk je al snel aan een hogere ozb of aan bezuiniging op bijvoorbeeld subsidies.

Op dit moment lijkt Baarn verdeeld in twee kampen: voor en tegen.
De argumenten:

Tegen:
Waarom zou je een nieuw cultuurhuis bouwen als we al een mooi en populair theater hebben? Een theater dat prima te gebruiken is en waar je goed kunt parkeren. Een theater waarvoor een keurig, betaalbaar plan ligt om het duurzamer te maken: dat plan is zelfs al aangenomen door de Raad en kost ‘slechts’ 4 miljoen euro. Bovendien mag je Baarn niet opzadelen met een lening van 20 miljoen euro, die linksom of rechtsom met rente betaald moet worden, zeggen de tegenstanders.

Voor:
Een nieuw cultuurhuis geeft ons de kans om theater, bieb en andere ‘cultuur’ te combineren met winkels en horeca in het centrum. Daarmee helpen we het centrum, dat al lang kampt met leegstand. Wat dit concreet oplevert, is niet te onderbouwen. Maar we stimuleren er wel mee dat ondernemers en ‘cultuur’ hun activiteiten op elkaar aansluiten met met elkaar samenwerken aan nieuwe reuring in de Baarnse economie. Bovendien worden Brink en omgeving zo dé Baarnse ontmoetingsplek. Aan de Rembrandtlaan kunnen nieuwe, betaalbare woningen komen. Ook die heeft Baarn hard nodig.
Daarnaast zijn de kosten voor verbouwing van de huidige Speeldoos bedoeld om het gebouw 10 jaar modern te houden. Daarna komen er weer nieuwe kosten. Het pand is dan inmiddels 50 jaar oud. We komen dus vroeg of laat weer voor nieuwe, grote uitgaven. Dan kun je beter nu ambitieus zijn, in plaats van de spreekwoordelijke pijn uitstellen.

Hoe nu verder?
Voor beide keuzes is iets te zeggen. Daarom zijn en blijven we ook met voor- en tegenstanders in gesprek. Baarn is verdeeld en een wijs besluit van de Raad moet dus als eerste die verdeeldheid onder ogen zien. En een wijs besluit moet ook zo goed mogelijk omgaan met de miljoenen euro’s die we - hoe dan ook - gaan uitgeven.

Wij zijn in principe voor een nieuw cultuurhuis op de Brink. Maar dan moet dit wel op een eerlijke, verantwoorde manier betaald kunnen worden. Dat betekent dat we niet zomaar de ozb verhogen of zomaar bezuinigen op subsidies. Veel liever zien we dat voorstanders (enthousiaste Baarnaars en ondernemers in het centrum) meebetalen, bijvoorbeeld via crowdfunding, het ‘adopteren’ van stenen of theaterstoelen of andere mogelijkheden. Daarmee maken we de financiele risico’s voor de gemeente kleiner.

Op woensdag 29 januari besluit de Raad over het vervolg. Er zijn dan 3 mogelijkheden:

1) geen nieuw cultuurhuis op de Brink: we gaan de huidige Speeldoos verbouwen.
2) een nieuw cultuurhuis op de Brink en woningbouw op de plek van de huidige Speeldoos.
3) 3 maanden uitstel, om onszelf als Raad tijd te gunnen om financiële dekking (550.000 euro per jaar) voor een nieuw cultuurhuis te vinden.

Onze voorkeur gaat uit naar de derde optie. Daarmee gunnen we onszelf tijd om van een mooi plan ook een wijs besluit te maken. Lukt dat niet, dan heeft de Raad na 3 maanden nog steeds de kans om alsnog af te zien van een nieuw cultuurhuis.

« Terug

Reacties op 'Eerst financiële dekking, dan een wijs besluit over theater.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.