Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 21 maart zullen er gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. De ChristenUnie en de SGP hebben opnieuw een samenwerkingsovereenkomst getekend en zullen met een gecombineerde kandidatenlijst deelnemen aan de verkiezingen. Momenteel hebben wij één zetel in de gemeenteraad en vormen wij samen met VVD, D66 en CDA de coalitie. Wethouder André van Roshum heeft namens onze partij zitting in het college.  
Andere partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn de VVD, PvdA, CDA, BOP, D66, Groen-Links, LTS en VoorBaarn.

In de maanden oktober en november is hard gewerkt aan een mooi, ambitieus maar ook realistisch verkiezingsprogramma waarvan wij hopen dat hieruit veel punten de komende vier jaar gerealiseerd worden of gehandhaafd blijven.

Mogen wij op 21 maart op uw stem rekenen?